Loading...
Thale-Harate Kannada Podcast

Thale-Harate Kannada Podcast

Author: IVM Podcasts

Powered By EPIC ON. ತಲೆ-ಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಹರಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? ತಲೆ ಹರಟೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ,.ಕರ್ನಾಟಕ.ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲೆ ಅವು ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ. The Thalé-Haraté Kannada Podcast is a weekly talkshow that bridges Kannada and English, as well as Karnataka and the world. Every Wednesday, hosts Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi talk to guests about everything under the sun and try to have fun while doing so. The show covers everything from technology, economics and geopolitics to Karnataka and Bangalore’s governance and public affairs.

see more +
118 Episodes
 1. Welcome.ಬನ್ನಿ ಹರಟೆ ಹೊಡಿಯೋಣ.
  • 02:12
 2. Ep.01: ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. Dubbing I....
  • 46:53
 3. Ep.02: ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ನಮ್ಮ ಊರು. FM R....
  • 01:17:58
 4. Ep.03: ಈ ಹ್ಯಾಕ್ಕಿನ್ಗ್ ಅಂದ್ರೆ ....
  • 41:01
 5. Ep.04: ಆಧಾರ್ ತೀರ್ಪು: ಏನು? ಏಕೆ? ಹ....
  • 43:12
 6. Ep.05: ಅಮೆರಿಕಾ! ಅಮೆರಿಕಾ!! Kannada In The....
  • 45:21
 7. Ep.06: ಎ. ಐ. ಅಂದರೆ ಏನು? Will A.I. Take Our Jobs?
  • 52:14
 8. Ep.07: ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಶಕ್ತಿ. Kannad....
  • 42:39
 9. Ep.08: ಆಧಾರ್ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ.The....
  • 51:15
 10. Ep.09: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ 2019 ಬಜೆಟ್. Indi....
  • 01:10:10
 11. Ep.10: ಕರ್ನಾಟಕದ 2019 ಬಜೆಟ್. Karnataka's Bu....
  • 49:07
 12. Ep.11: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್....
  • 01:10:28
 13. Ep.12: ನೂರು ಶೃಂಗಾರ ಹೃದ್ಯ ಪದ್ಯ....
  • 51:10
 14. Ep.13: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರಿದೆಯೇ? Wate....
  • 56:49
 15. Ep.14: ರಾಷ್ಟ್ರಕ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. Celebrating D.....
  • 54:53
 16. Ep.15: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ನಾಗರಿ....
  • 01:10:39
 17. Ep.16: ನ್ಯಾಯಾಂಗ : ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನ....
  • 48:39
 18. Ep17. ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ, ದೇಣಿಗೆ ಮತ್....
  • 55:15
 19. Ep.18: ನಿಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಅಳುವಳಿಗಳ....
  • 46:43
 20. Ep.19: ಬಂತು ಬಂತು, ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು....
  • 01:17:34
 21. Ep.20: ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. The Children Of India.
  • 01:09:39
 22. Ep.21: ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನ ಬ....
  • 01:24:24
 23. Ep.22: ಹೇಮಂತ ತಂದ ಚಿತ್ರ ಚೈತ್ರ. Mo....
  • 55:36
 24. Announcement:ವಿರಾಮ. A Break For Elections.
  • 00:49
 25. Ep.23: ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್....
  • 58:46
 26. Ep.24: 2019 ಚುನಾವಣೆ: ಏನು? ಏಕೆ? ಹೇಗ....
  • 56:50
 27. Ep.25: ಈ ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What ....
  • 01:06:18
 28. Ep.26: ಕವಡೆ ಆಟವಯ್ಯ. Board Games Of India.
  • 45:54
 29. Ep.27: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾಷ....
  • 01:16:38
 30. Ep.28: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಂದರೆ ಯಾರು? The....
  • 01:17:00
 31. (Rebroadcast)ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರಿದೆಯೇ? Water And Bengaluru.
  • 57:15
 32. Ep.29: ಬ್ಯುಖಾನನ್ ರವರ ಕರ್ನಾಟಕ ....
  • 01:33:02
 33. Ep.30: ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆ. The Power Of A Narrative.
  • 01:03:47
 34. Ep.31: ದಖನಿ ಕಹಾವತೇ.The Dakhini Language
  • 46:06
 35. Ep.32: ಊರು ಕೇರಿ ಮರ. A City And Its Trees
  • 01:06:18
 36. Ep.33: ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. The Science Of Politic....
  • 58:25
 37. Ep.34: ಸಮಾಜ-ಸಂಶೋಧನೆ. Society, Research & Truth....
  • 47:54
 38. Ep.35: ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅ....
  • 01:09:13
 39. Ep.36: ಬೆಂಗಳೂರು ಬಡಾವಣೆ ಕಥೆಗಳ....
  • 47:43
 40. (Rebroadcast)ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ನಾಗರಿಕ. Inscription Stones Of Ben....
  • 01:11:39
 41. Ep.37: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ: Public Relati....
  • 55:35
 42. Ep.38: ಮಾನವನ ಮೀರಿ. Transhumanism.
  • 01:00:56
 43. Ep.39: ಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲ. Medicines For India.
  • 01:02:26
 44. Ep.40: ವೃಷಭಾವತಿಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ. ....
  • 52:25
 45. Ep.41: ನಡೆ, ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸೋಣ! Cycling And Wa....
  • 01:20:44
 46. Ep.42: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜ....
  • 43:48
 47. Ep.43: ಕರ್ನಟಕ ಪ್ರವಾಸ ಚರಿತ್ರೆ. ....
  • 45:06
 48. Ep.44: ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣೆ. Primary E....
  • 53:17
 49. Ep.45: ತುಳುನಾಡ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ. Glimpses Of T....
  • 43:51
 50. Ep.46: ಹವಾಮಾನ ಪಟ್ಟಿ. Weather Diaries From Beng....
  • 01:08:19
 51. Ep.47: ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ: ಹೇಗೆ? ಏ....
  • 01:25:48
 52. Ep.48: ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು. K....
  • 01:00:50
 53. Ep.49: ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಳೆದ ಎವರೆಸ....
  • 01:18:17
 54. Ep.50: ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪ....
  • 27:25
 55. Ep.51: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದ....
  • 36:45
 56. Ep.52: ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹ....
  • 31:41
 57. Ep.53: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಯಿಗಳು. The Dogs O....
  • 01:02:11
 58. Ep.54: ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. Tulunadu C....
  • 49:52
 59. Ep.55: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥೆಗಳು. Kannada Scien....
  • 01:08:49
 60. Ep.56: ಯಂತ್ರಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ....
  • 01:01:53
 61. Ep.57: ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಚಾರ. Space Exploration I....
  • 01:06:14
 62. Ep.58: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮರು....
  • 41:15
 63. Ep.59: ಕಾಲ ಯಾತ್ರೆ. Tales Of Time Travel.
  • 01:11:11
 64. Ep.60: ಕರ್ನಾಟಕದ 2020 ಬಜೆಟ್. How Does Karna....
  • 59:33
 65. Ep.61: ಕೊರೋನ - ವೈದ್ಯ. A Private Practitioner & C....
  • 35:27
 66. Ep.62: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾದ ಗ....
  • 49:53
 67. Ep.63: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುಂದಿನ ....
  • 57:03
 68. Ep.64: ಕರೋನ ವೃತ್ತಾಂತ. COVID-19 Biology, Test....
  • 01:20:59
 69. (Rebroadcast)ಬ್ಯುಖಾನನ್ ರವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಯಣ. Buchanan's Journey....
  • 01:32:15
 70. Ep.65: ಮಾಧ್ಯಮಗಳು: ಸ್ಥಿತಿ, ಗತಿ? T....
  • 45:48
 71. Ep.66: ಅಮೆರಿಕಾದ ಕನಸು. The American Dream
  • 01:16:06
 72. Ep.67: ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ. Breaking The ....
  • 01:01:33
 73. Ep.68: ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಗಾರನ ಜೀವನ. Agricultu....
  • 58:42
 74. Ep.69: ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗ....
  • 42:58
 75. Ep.70: ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಪ ನಗರ! Bengaluru: T....
  • 01:09:31
 76. Ep71. ಕರೋನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ....
  • 01:03:15
 77. Ep.72: ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಸಮಾ....
  • 59:45
 78. Ep.73: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದ ಇತಿಹಾ....
  • 50:05
 79. Ep.74: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ....
  • 23:24
 80. Ep.75: ಜನ-ಮಾಪಣೆ. Exploring India's Demography
  • 58:59
 81. Ep.76: ಜೇಡರ ಬಲೆ. Spiders Around Us
  • 47:52
 82. Ep.77: ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣ....
  • 01:18:35
 83. Ep.78: ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಕ್ಸ್. Comics In India.
  • 53:22
 84. Ep.79: ಕುಶಲ ಭಾರತ. Skilling & New Education Policy.
  • 01:29:55
 85. Ep.80: ಭಾರತ-ಚೀನಾ: ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ....
  • 01:10:31
 86. Ep.81: ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್....
  • 57:29
 87. Ep.82: ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ನಿಲ....
  • 43:16
 88. Ep.83: ಎಸ್.ಪಿ.ಬಿ.: ಎದೆ ತುಂಬಿದ ಹಾ....
  • 01:16:41
 89. Ep.84: ಕರೋನ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್ ಬರುತ್....
  • 54:43
 90. Ep.85: ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ದರ್ಶನ. The India....
  • 01:19:36
 91. Ep.86: ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ 2021. Budgeting During A Pand....
  • 56:34
 92. Ep.87: ಹೆಸರಘಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆ. Saving Hesara....
  • 51:53
 93. Ep.88: ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ Vs ಸ್ವಾತಂತ್ರ....
  • 45:00
 94. (Rebroadcast)ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಳೆದ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತ. The Gr....
  • 01:18:25
 95. Ep.89: CA ಆಗುವ ಬಗೆ. Becoming A Chartered Accountant.
  • 49:42
 96. Ep.90. ಕೊರೊನ ಕಾಲದ ಬಜೆಟ್. Karnataka Budge....
  • 56:45
 97. Ep.91: ಕನ್ನಡದ ಭಾವಗೀತೆಗಳು. The Lyrica....
  • 01:15:49
 98. Ep.92: ಉದ್ಯಮಿಯ 90ರ ನೆನಪುಗಳು. A Busin....
  • 01:20:04
 99. Ep.93: ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ. The Theatrics Of Kanna....
  • 38:51
 100. (Rebroadcast):ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳು. Confronting I....
  • 43:46
 101. Ep.94: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೊಂದು ಬಜೆಟ್. A Bu....
  • 48:20
 102. Ep.95: ಕೊರೋನ ತರಂಗೆಯ ಮುಂಜಾಗ್ರ....
  • 43:45
 103. Ep.96: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೇ....
  • 57:09
 104. Ep97: ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಗಮನ. Managing Was....
  • 51:02
 105. Ep.98: ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾ....
  • 01:13:54
 106. Ep.99: ಆರ್ಡರ್! ಆರ್ಡರ್! Becoming A Lawyer In ....
  • 01:01:16
 107. Ep.100: ಅಜೇಯ ಶತಕ: 100 Not Out!
  • 01:16:30
 108. Ep.101: ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್! The World Of Video Games
  • 57:56
 109. Ep.102: ಪರಿಸರವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಅಭಿವ....
  • 44:50
 110. Ep.103: ಕನ್ನಡದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇ....
  • 01:03:46
 111. ದಖನಿಕಹಾವತೇ.The Dakhini Language (Rebroadcast)
  • 43:29
 112. Ep.104: ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್. Director's Cut
  • 58:00
 113. Ep.105: ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಆನಿಮೇ? An Introduction....
  • 47:59
 114. Ep.106. ಧ್ವನಿ ನಟನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. Voi....
  • 51:41
 115. Ep.107: ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಾಧನೆಗಳು. The Road T....
  • 46:14
 116. Sva-Roopa.ಸ್ವ-ರೂಪ With Roopa Rao
  • 01:01:43
 117. ಒಂದ್ಕಥೆ ಹೇಳ್ಳಾ ? | A Storyteller's Perspective With Sandh....
  • 42:13
 118. CelestialVerses - Yakshagana With Shailesh Naik
  • 01:07:58

Similar Shows

Eco India - Hindi
49 Episodes

Eco India - Hindi

We all read about Climate Change and applaud when environmental activists make speeches. But how is this situation affecting India? Eco India brings the ground reality of Climate Changes impact in our country - from drought-stricken villages in Maharashtras Beed to the pollution of Yamuna. Watch people affected in these regions as well as leading environmental scientists, engineers entrepreneurs who are working towards environment and conservation in this series.

Eco India - English
76 Episodes

Eco India - English

We all read about Climate Change and applaud when environmental activists make speeches. But how is this situation affecting India? Eco India brings the ground reality of Climate Changes impact in our country - from drought-stricken villages in Maharashtras Beed to the pollution of Yamuna. Watch people affected in these regions as well as leading environmental scientists, engineers entrepreneurs who are working towards environment and conservation in this series.