Loading...
Thale-Harate Kannada Podcast

Thale-Harate Kannada Podcast

Author: IVM Podcasts

Powered By EPIC ON. ತಲೆ-ಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಹರಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? ತಲೆ ಹರಟೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ,.ಕರ್ನಾಟಕ.ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲೆ ಅವು ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ. The Thalé-Haraté Kannada Podcast is a weekly talkshow that bridges Kannada and English, as well as Karnataka and the world. Every Wednesday, hosts Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi talk to guests about everything under the sun and try to have fun while doing so. The show covers everything from technology, economics and geopolitics to Karnataka and Bangalore’s governance and public affairs.

see more +
144 Episodes
 1. Welcome.ಬನ್ನಿ ಹರಟೆ ಹೊಡಿಯೋಣ.
  • 02:12
 2. Ep.01: ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. Dubbing I....
  • 46:53
 3. Ep.02: ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ನಮ್ಮ ಊರು. FM R....
  • 01:17:58
 4. Ep.03: ಈ ಹ್ಯಾಕ್ಕಿನ್ಗ್ ಅಂದ್ರೆ ....
  • 41:01
 5. Ep.04: ಆಧಾರ್ ತೀರ್ಪು: ಏನು? ಏಕೆ? ಹ....
  • 43:12
 6. Ep.05: ಅಮೆರಿಕಾ! ಅಮೆರಿಕಾ!! Kannada In The....
  • 45:21
 7. Ep.06: ಎ. ಐ. ಅಂದರೆ ಏನು? Will A.I. Take Our Jobs?
  • 52:14
 8. Ep.07: ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಶಕ್ತಿ. Kannad....
  • 42:39
 9. Ep.08: ಆಧಾರ್ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ.The....
  • 51:15
 10. Ep.09: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ 2019 ಬಜೆಟ್. Indi....
  • 01:10:10
 11. Ep.10: ಕರ್ನಾಟಕದ 2019 ಬಜೆಟ್. Karnataka's Bu....
  • 49:07
 12. Ep.11: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್....
  • 01:10:28
 13. Ep.12: ನೂರು ಶೃಂಗಾರ ಹೃದ್ಯ ಪದ್ಯ....
  • 51:10
 14. Ep.13: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರಿದೆಯೇ? Wate....
  • 56:49
 15. Ep.14: ರಾಷ್ಟ್ರಕ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. Celebrating D.....
  • 54:53
 16. Ep.15: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ನಾಗರಿ....
  • 01:10:39
 17. Ep.16: ನ್ಯಾಯಾಂಗ : ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನ....
  • 48:39
 18. Ep17. ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ, ದೇಣಿಗೆ ಮತ್....
  • 55:15
 19. Ep.18: ನಿಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಅಳುವಳಿಗಳ....
  • 46:43
 20. Ep.19: ಬಂತು ಬಂತು, ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು....
  • 01:17:34
 21. Ep.20: ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. The Children Of India.
  • 01:09:39
 22. Ep.21: ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನ ಬ....
  • 01:24:24
 23. Ep.22: ಹೇಮಂತ ತಂದ ಚಿತ್ರ ಚೈತ್ರ. Mo....
  • 55:36
 24. Announcement:ವಿರಾಮ. A Break For Elections.
  • 00:49
 25. Ep.23: ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್....
  • 58:46
 26. Ep.24: 2019 ಚುನಾವಣೆ: ಏನು? ಏಕೆ? ಹೇಗ....
  • 56:50
 27. Ep.25: ಈ ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What ....
  • 01:06:18
 28. Ep.26: ಕವಡೆ ಆಟವಯ್ಯ. Board Games Of India.
  • 45:54
 29. Ep.27: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾಷ....
  • 01:16:38
 30. Ep.28: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಂದರೆ ಯಾರು? The....
  • 01:17:00
 31. (Rebroadcast)ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರಿದೆಯೇ? Water And Bengaluru.
  • 57:15
 32. Ep.29: ಬ್ಯುಖಾನನ್ ರವರ ಕರ್ನಾಟಕ ....
  • 01:33:02
 33. Ep.30: ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆ. The Power Of A Narrative.
  • 01:03:47
 34. Ep.31: ದಖನಿ ಕಹಾವತೇ.The Dakhini Language
  • 46:06
 35. Ep.32: ಊರು ಕೇರಿ ಮರ. A City And Its Trees
  • 01:06:18
 36. Ep.33: ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. The Science Of Politic....
  • 58:25
 37. Ep.34: ಸಮಾಜ-ಸಂಶೋಧನೆ. Society, Research & Truth....
  • 47:54
 38. Ep.35: ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅ....
  • 01:09:13
 39. Ep.36: ಬೆಂಗಳೂರು ಬಡಾವಣೆ ಕಥೆಗಳ....
  • 47:43
 40. (Rebroadcast)ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ನಾಗರಿಕ. Inscription Stones Of Ben....
  • 01:11:39
 41. Ep.37: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ: Public Relati....
  • 55:35
 42. Ep.38: ಮಾನವನ ಮೀರಿ. Transhumanism.
  • 01:00:56
 43. Ep.39: ಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲ. Medicines For India.
  • 01:02:26
 44. Ep.40: ವೃಷಭಾವತಿಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ. ....
  • 52:25
 45. Ep.41: ನಡೆ, ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸೋಣ! Cycling And Wa....
  • 01:20:44
 46. Ep.42: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜ....
  • 43:48
 47. Ep.43: ಕರ್ನಟಕ ಪ್ರವಾಸ ಚರಿತ್ರೆ. ....
  • 45:06
 48. Ep.44: ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣೆ. Primary E....
  • 53:17
 49. Ep.45: ತುಳುನಾಡ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ. Glimpses Of T....
  • 43:51
 50. Ep.46: ಹವಾಮಾನ ಪಟ್ಟಿ. Weather Diaries From Beng....
  • 01:08:19
 51. Ep.47: ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ: ಹೇಗೆ? ಏ....
  • 01:25:48
 52. Ep.48: ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು. K....
  • 01:00:50
 53. Ep.49: ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಳೆದ ಎವರೆಸ....
  • 01:18:17
 54. Ep.50: ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪ....
  • 27:25
 55. Ep.51: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದ....
  • 36:45
 56. Ep.52: ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹ....
  • 31:41
 57. Ep.53: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಯಿಗಳು. The Dogs O....
  • 01:02:11
 58. Ep.54: ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. Tulunadu C....
  • 49:52
 59. Ep.55: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥೆಗಳು. Kannada Scien....
  • 01:08:49
 60. Ep.56: ಯಂತ್ರಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ....
  • 01:01:53
 61. Ep.57: ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಚಾರ. Space Exploration I....
  • 01:06:14
 62. Ep.58: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮರು....
  • 41:15
 63. Ep.59: ಕಾಲ ಯಾತ್ರೆ. Tales Of Time Travel.
  • 01:11:11
 64. Ep.60: ಕರ್ನಾಟಕದ 2020 ಬಜೆಟ್. How Does Karna....
  • 59:33
 65. Ep.61: ಕೊರೋನ - ವೈದ್ಯ. A Private Practitioner & C....
  • 35:27
 66. Ep.62: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾದ ಗ....
  • 49:53
 67. Ep.63: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುಂದಿನ ....
  • 57:03
 68. Ep.64: ಕರೋನ ವೃತ್ತಾಂತ. COVID-19 Biology, Test....
  • 01:20:59
 69. (Rebroadcast)ಬ್ಯುಖಾನನ್ ರವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಯಣ. Buchanan's Journey....
  • 01:32:15
 70. Ep.65: ಮಾಧ್ಯಮಗಳು: ಸ್ಥಿತಿ, ಗತಿ? T....
  • 45:48
 71. Ep.66: ಅಮೆರಿಕಾದ ಕನಸು. The American Dream
  • 01:16:06
 72. Ep.67: ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ. Breaking The ....
  • 01:01:33
 73. Ep.68: ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಗಾರನ ಜೀವನ. Agricultu....
  • 58:42
 74. Ep.69: ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗ....
  • 42:58
 75. Ep.70: ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಪ ನಗರ! Bengaluru: T....
  • 01:09:31
 76. Ep71. ಕರೋನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ....
  • 01:03:15
 77. Ep.72: ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಸಮಾ....
  • 59:45
 78. Ep.73: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದ ಇತಿಹಾ....
  • 50:05
 79. Ep.74: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ....
  • 23:24
 80. Ep.75: ಜನ-ಮಾಪಣೆ. Exploring India's Demography
  • 58:59
 81. Ep.76: ಜೇಡರ ಬಲೆ. Spiders Around Us
  • 47:52
 82. Ep.77: ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣ....
  • 01:18:35
 83. Ep.78: ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಕ್ಸ್. Comics In India.
  • 53:22
 84. Ep.79: ಕುಶಲ ಭಾರತ. Skilling & New Education Policy.
  • 01:29:55
 85. Ep.80: ಭಾರತ-ಚೀನಾ: ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ....
  • 01:10:31
 86. Ep.81: ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್....
  • 57:29
 87. Ep.82: ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ನಿಲ....
  • 43:16
 88. Ep.83: ಎಸ್.ಪಿ.ಬಿ.: ಎದೆ ತುಂಬಿದ ಹಾ....
  • 01:16:41
 89. Ep.84: ಕರೋನ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್ ಬರುತ್....
  • 54:43
 90. Ep.85: ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ದರ್ಶನ. The India....
  • 01:19:36
 91. Ep.86: ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ 2021. Budgeting During A Pand....
  • 56:34
 92. Ep.87: ಹೆಸರಘಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆ. Saving Hesara....
  • 51:53
 93. Ep.88: ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ Vs ಸ್ವಾತಂತ್ರ....
  • 45:00
 94. (Rebroadcast)ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಳೆದ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತ. The Gr....
  • 01:18:25
 95. Ep.89: CA ಆಗುವ ಬಗೆ. Becoming A Chartered Accountant.
  • 49:42
 96. Ep.90. ಕೊರೊನ ಕಾಲದ ಬಜೆಟ್. Karnataka Budge....
  • 56:45
 97. Ep.91: ಕನ್ನಡದ ಭಾವಗೀತೆಗಳು. The Lyrica....
  • 01:15:49
 98. Ep.92: ಉದ್ಯಮಿಯ 90ರ ನೆನಪುಗಳು. A Busin....
  • 01:20:04
 99. Ep.93: ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ. The Theatrics Of Kanna....
  • 38:51
 100. (Rebroadcast):ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳು. Confronting I....
  • 43:46
 101. Ep.94: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೊಂದು ಬಜೆಟ್. A Bu....
  • 48:20
 102. Ep.95: ಕೊರೋನ ತರಂಗೆಯ ಮುಂಜಾಗ್ರ....
  • 43:45
 103. Ep.96: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೇ....
  • 57:09
 104. Ep97: ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಗಮನ. Managing Was....
  • 51:02
 105. Ep.98: ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾ....
  • 01:13:54
 106. Ep.99: ಆರ್ಡರ್! ಆರ್ಡರ್! Becoming A Lawyer In ....
  • 01:01:16
 107. Ep.100: ಅಜೇಯ ಶತಕ: 100 Not Out!
  • 01:16:30
 108. Ep.101: ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್! The World Of Video Games
  • 57:56
 109. Ep.102: ಪರಿಸರವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಅಭಿವ....
  • 44:50
 110. Ep.103: ಕನ್ನಡದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇ....
  • 01:03:46
 111. ದಖನಿಕಹಾವತೇ.The Dakhini Language (Rebroadcast)
  • 43:29
 112. Ep.104: ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್. Director's Cut
  • 58:00
 113. Ep.105: ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಆನಿಮೇ? An Introduction....
  • 47:59
 114. Ep.106. ಧ್ವನಿ ನಟನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. Voi....
  • 51:41
 115. Ep.107: ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಾಧನೆಗಳು. The Road T....
  • 46:14
 116. Sva-Roopa.ಸ್ವ-ರೂಪ With Roopa Rao
  • 01:01:43
 117. ಒಂದ್ಕಥೆ ಹೇಳ್ಳಾ ? | A Storyteller's Perspective With Sandh....
  • 42:13
 118. CelestialVerses - Yakshagana With Shailesh Naik
  • 01:07:58
 119. ಹೊಲ್ಡೆನ್ಹೊಲ್ಡೆ--ನ್! 90's Bengaluru With Slangaluru's Ikyatha
  • 42:21
 120. ಕಲ್ಪನಾದ್ಭುತಕಥೆಗಳು. The Worlds Of Epic Fantasy
  • 01:00:05
 121. ಒಂದುನಗರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ. Tourism And Mysore With Vi....
  • 58:32
 122. ವಿಜ್ಞಾನಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ. Science And Communication With Kollegala ....
  • 57:40
 123. ಮೊಬೈಲ್ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ. Indian Literature In The App-era
  • 01:06:38
 124. ಕರ್ನಾಟಕಏಕೀಕರಣದ ಇತಿಹಾಸ. The Unification Of Karnataka With Kiran K....
  • 55:48
 125. ಕಮಲಾಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರ ಆರೋಹಣ. The Rise Of Kamala Harris With Chi....
  • 01:00:47
 126. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ. Communicating Science In Kannada With Kolleg....
  • 01:04:42
 127. ವೃದ್ಧಿ-ವಿತ್ತ-ವೃತ್ತಿ.A Vision For India's Development With Dr R Balasubramaniam
  • 53:29
 128. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ. Traditional Indian ....
  • 57:04
 129. ಹಾಸ್ಯಪ್ರಪಂಚ.Kannada Stand-Up Comedy
  • 56:21
 130. ಡಿಜಿಟಲ್ಇತಿಹಾಸ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. 3D Digital History Conservation Ft.....
  • 58:15
 131. ಭಾರತದಈತಿಹಾಸ ಪ್ರಚಾರ. Doing Justice To Indian History Ft. PL Ud....
  • 59:07
 132. ನಮ್ಮಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ನ ಕಥೆಗಳು. The Stories Of Lalbagh With Suresh Ja....
  • 47:29
 133. ಉಳಿತಾಯ-ಹೂಡಿಕೆ-ಸಂಪತ್ತು.Growing Your Wealth Ft. Deepak Shenoy
  • 01:09:37
 134. ಕಲೆ-ತಪಸ್ಸು-ಕಾಣ್ಕೆ.The Legacy Of Ananda Coomaraswamy Ft. Surya Prakash BS
  • 58:45
 135. ಗಣರಾಜ್ಯಚಿಂತನೆಗಳು. Reflections On The Republic With Alok Prasanna Kumar
  • 01:03:58
 136. ಅನುವಾದರುಚಿ-ಅಭಿರುಚಿ. A Taste Of Translation With Samyuktha Puligal
  • 01:20:10
 137. ನಮ್ಮನಾಡಿನ ಕಾಫಿ. Karnataka's Coffee Legacy Ft. DM Purnesh
  • 01:09:02
 138. ಜಟಿಲಜನಾರ್ದನ! Exploring Dungeons And Dragons
  • 58:18
 139. ಭಾರತದಕೈಮಗ್ಗ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು. India's Handlooms Ft. Vija....
  • 57:59
 140. ಸಂಗೀತಅಧ್ಯಯನ. The Magic Of Music Ft. Surya Bharadwaj
  • 48:27
 141. ರಾಗತಾಳ ಪಲ್ಲವಿ. Rhythm & Melodies Ft. Surya Bharadwaj
  • 56:58
 142. ಐವಿಎಂನ 7ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ! 7 Years Of IVM ....
  • 36:48
 143. ಹಾವುನಾವು! Sharing Our World With Snakes Ft. Gururaj Sanil
  • 01:05:59
 144. ವಿಜ್ಞಾನ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಸಂಶೋಧನೆ.Researching India’s Ancient Sciences Ft. Sudarshan HS
  • 01:03:02

Similar Shows

Regiment Diaries
22 Episodes

Regiment Diaries

The Indian Army is more than just a government wing or a fighting force that guards our borders. The Indian Army is an emotion, a living chronicle of times, events, and incidents that we have the luxury to forget because they remember. A fierce force that physically binds the nation together, the army itself is a family of several regiments. Some have seen the rise and fall of empires and others which are yet to attain the full vigour of youth. Each regiment has its own history and glorious traditions. Each one has its own identity, values, and morals that bring people from different parts of the country and hold them together in bonds stronger than that of blood. Regiment Diaries is more than a compilation of war stories. It is a tale of the Indian Army unlike any told before. Told by the very men who follow the illustrious feats of their predecessors, Regiment Diaries tells us timeless tales that warm the hearts, moisten the eyes, and leave you in even greater awe of the bravest children of India.

Siyaasat - (Tamil)
42 Episodes

Siyaasat - (Tamil)

In a land where the Emperor reigned supreme, only the selected few would have the power to influence his decisions. Prince Salim was first in line to inherit his father, Akbars throne. Already married to his first wife, Man Bai, Salim was on his way to strengthening the Mughal relations with Rajputana with his second marriage to Jagat Gosini. But amidst the lavish palaces and plush lives of the Mughal royalty, a war was being fought from within. While the kings charted the political climate for the country, the queens ruled that throne at home. Mehrunissa, bright and charismatic, always dreamt of becoming queen and when the invitation came from the pasha begum herself, Mehrunissa joined her team of ladies in waiting. Hereon begins the love story of Salim and Mehrunissa from their first meeting until their coronations as Jehangir and Nur-Jahan. The series interweaves various plot lines from the lives of many historical characters including Akbar, Ruqaiyya Begum, Abul Fazal and many others. Based on the popular book The Twentieth Wife by author Indu Sundaresan, Siyaasat is a story of politics, inter-personal conflicts, sabotage, grandeur, power and above all else, the love between Salim and Mehrunissa, who was Salims twentieth and final wife.

Adrishya (English)
13 Episodes

Adrishya (English)

In battles won and wars lost, there are many lives claimed regardless of the victor. Its not easy to face the perils of warfare even as a trained soldier. But not all wars are won on the battlefield and not all soldiers fight in combat. There are those soldiers who are invisible, unhindered, risking their lives and limbs to protect the honor of their king, country, and home. Adrishya makes you experience life from the point of view of Indias greatest spies, living through the danger, the fear, the triumphs and the captures. We see the spys heroic acts through their eyes and follow them as they travel through dangerous landscapes, slip into disguises, and hoodwink enemy soldiers. We become privy to their thoughts as they inch towards fulfilling their mission.

The Great Escape - (English)
6 Episodes

The Great Escape - (English)

Dive into a world of action, drama, determination and courage while reliving the greatest escape stories of our time in an all new mini-series. The Great Escape.The show is based on true events and takes you on a thrilling ride of the most daring escapes from Indian history. Some of the stories covered in the series include Sushmita Banerjees escape from the Taliban in Afghanistan, Dalai Lamas escape from Tibet, the story of a daring jailbreak by the inmates of a jail in Punjab, and Indian prisoner-of-war Nihal Singh and Ram Chander Yadavs escape from the clutches of the Chinese in the Indo-China war. The mini-series even has some comments from the people who made these exhilarating escapes, including the Dalai Lama himself. Each episode takes you to different locations across varied time periods. The stylizations of those eras, mixed with the thrill of escape keeps you hooked till the end.

Kissa Currency Ka
9 Episodes

Kissa Currency Ka

The introduction of currency was a key step in the evolution of civilization. As the kingdoms and dynasties across the country rose and fell, they left their mark on the currency they produced. This series explores the coins minted by each kingdom in Indian history and uses stories about the coins to tell the history of the kingdom itself.

Saamagri Aur Sampatti
9 Episodes

Saamagri Aur Sampatti

Saamagri Aur Sampatti is an animated series detailing the journey of various commodities that shaped India’s history through their trade, usage, and spread. The history of a few key commodities for India, such as pepper, silk, coffee, and cotton, are covered in this fascinating 9-episode series.

Bharat Ki Awaaz
5 Episodes

Bharat Ki Awaaz

India has, over the years, had some great leaders who have inspired revolutions with their now famous words. These speeches hold a special place in the hearts and history of the nation. Lets stroll down memory lane and watch the moments that roused the blood of millions to define, build, and bind our nation together. Revisit some of Indias iconic speeches in Bharat Ki Awaaz

The Great Escape
7 Episodes

The Great Escape

Dive into a world of action, drama, determination and courage while reliving the greatest escape stories of our time in an all new mini-series. The Great Escape. The show is based on true events and takes you on a thrilling ride of the most daring escapes from Indian history. Some of the stories covered in the series include Sushmita Banerjees escape from the Taliban in Afghanistan, Dalai Lamas escape from Tibet, the story of a daring jailbreak by the inmates of a jail in Punjab, and Indian prisoner-of-war Nihal Singh and Ram Chander Yadavs escape from the clutches of the Chinese in the Indo-China war. The mini-series even has some comments from the people who made these exhilarating escapes, including the Dalai Lama himself. Each episode takes you to different locations across varied time periods. The stylizations of those eras, mixed with the thrill of escape keeps you hooked till the end.

Ekaant
38 Episodes

Ekaant

India is known for its remarkable architecture and serene landscapes. Its rich history is steeped in mystery its vastness - lends itself to several stories and urban legends.Ekaant takes you through the abandoned roads and alleys of some of Indias historic locations. Travelling through the spread out palaces and deserted forts, the show documents and investigates the eerie processes of abandonment of each site.How flourishing towns and cities came to be in ruins, is the question each episode seeks to answer. Ekaant explores the ceasing of life and the triumph of nature even in the most populated of places and takes you on the road no longer travelled.

Siyaasat
42 Episodes

Siyaasat

In a land where the Emperor reigned supreme, only the selected few would have the power to influence his decisions. Prince Salim was first in line to inherit his father, Akbars throne. Already married to his first wife, Man Bai, Salim was on his way to strengthening the Mughal relations with Rajputana with his second marriage to Jagat Gosini. But amidst the lavish palaces and plush lives of the Mughal royalty, a war was being fought from within. While the kings charted the political climate for the country, the queens ruled that throne at home. Mehrunissa, bright and charismatic, always dreamt of becoming queen and when the invitation came from the pasha begum herself, Mehrunissa joined her team of ladies in waiting. Hereon begins the love story of Salim and Mehrunissa from their first meeting until their coronations as Jehangir and Nur-Jahan. The series interweaves various plot lines from the lives of many historical characters including Akbar, Ruqaiyya Begum, Abul Fazal and many others. Based on the popular book, The Twentieth Wife by author Indu Sundaresan, Siyaasat is a story of politics, inter-personal conflicts, sabotage, grandeur, power and above all else, the love between Salim and Mehrunissa, who was Salims twentieth and final wife.

Epic Ke Dus
15 Episodes

Epic Ke Dus

Epic Ke Dus is a half-hour collated list of the top ten people, places or events of a chosen topic, examples of which include rivalries, thinkers and warriors. Each topic has been thoroughly researched and a panel of experts on the subject has carefully selected the stories that are fitting to be part of the topic. This panel is seen on the episodes giving their views on the events, the significance of the event and describing the mood of the era, publics reaction to these events and how it contributed to change the course of Indian history.

Kahi Suni
27 Episodes

Kahi Suni

In a land steeped in mysticism, spirituality, and religion, the imagination of the followers has much room to flourish. Stories abound – some based on truth and some only on fractions of the truth. Nevertheless, these stories have enchanted their listeners for eons. Kahi Suni packs away our skepticism and takes us on a ride through the legendary tales of India. Each destination covered in the episodes has been the birthplace of a legend and each legend has given rise to the recognition of that location. Following our host from north to south and east to west, we journe