Loading...
Thale-Harate Kannada Podcast

Thale-Harate Kannada Podcast

Author: IVM Podcasts

Powered By EPIC ON. ತಲೆ-ಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಹರಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? ತಲೆ ಹರಟೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ,.ಕರ್ನಾಟಕ.ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲೆ ಅವು ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ. The Thalé-Haraté Kannada Podcast is a weekly talkshow that bridges Kannada and English, as well as Karnataka and the world. Every Wednesday, hosts Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi talk to guests about everything under the sun and try to have fun while doing so. The show covers everything from technology, economics and geopolitics to Karnataka and Bangalore’s governance and public affairs.

see more +
153 Episodes
 1. Welcome.ಬನ್ನಿ ಹರಟೆ ಹೊಡಿಯೋಣ.
  • 02:12
 2. Ep.01: ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. Dubbing I....
  • 46:53
 3. Ep.02: ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ನಮ್ಮ ಊರು. FM R....
  • 01:17:58
 4. Ep.03: ಈ ಹ್ಯಾಕ್ಕಿನ್ಗ್ ಅಂದ್ರೆ ....
  • 41:01
 5. Ep.04: ಆಧಾರ್ ತೀರ್ಪು: ಏನು? ಏಕೆ? ಹ....
  • 43:12
 6. Ep.05: ಅಮೆರಿಕಾ! ಅಮೆರಿಕಾ!! Kannada In The....
  • 45:21
 7. Ep.06: ಎ. ಐ. ಅಂದರೆ ಏನು? Will A.I. Take Our Jobs?
  • 52:14
 8. Ep.07: ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಶಕ್ತಿ. Kannad....
  • 42:39
 9. Ep.08: ಆಧಾರ್ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ.The....
  • 51:15
 10. Ep.09: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ 2019 ಬಜೆಟ್. Indi....
  • 01:10:10
 11. Ep.10: ಕರ್ನಾಟಕದ 2019 ಬಜೆಟ್. Karnataka's Bu....
  • 49:07
 12. Ep.11: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್....
  • 01:10:28
 13. Ep.12: ನೂರು ಶೃಂಗಾರ ಹೃದ್ಯ ಪದ್ಯ....
  • 51:10
 14. Ep.13: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರಿದೆಯೇ? Wate....
  • 56:49
 15. Ep.14: ರಾಷ್ಟ್ರಕ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. Celebrating D.....
  • 54:53
 16. Ep.15: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ನಾಗರಿ....
  • 01:10:39
 17. Ep.16: ನ್ಯಾಯಾಂಗ : ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನ....
  • 48:39
 18. Ep17. ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ, ದೇಣಿಗೆ ಮತ್....
  • 55:15
 19. Ep.18: ನಿಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಅಳುವಳಿಗಳ....
  • 46:43
 20. Ep.19: ಬಂತು ಬಂತು, ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು....
  • 01:17:34
 21. Ep.20: ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. The Children Of India.
  • 01:09:39
 22. Ep.21: ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನ ಬ....
  • 01:24:24
 23. Ep.22: ಹೇಮಂತ ತಂದ ಚಿತ್ರ ಚೈತ್ರ. Mo....
  • 55:36
 24. Announcement:ವಿರಾಮ. A Break For Elections.
  • 00:49
 25. Ep.23: ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್....
  • 58:46
 26. Ep.24: 2019 ಚುನಾವಣೆ: ಏನು? ಏಕೆ? ಹೇಗ....
  • 56:50
 27. Ep.25: ಈ ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What ....
  • 01:06:18
 28. Ep.26: ಕವಡೆ ಆಟವಯ್ಯ. Board Games Of India.
  • 45:54
 29. Ep.27: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾಷ....
  • 01:16:38
 30. Ep.28: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಂದರೆ ಯಾರು? The....
  • 01:17:00
 31. (Rebroadcast)ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರಿದೆಯೇ? Water And Bengaluru.
  • 57:15
 32. Ep.29: ಬ್ಯುಖಾನನ್ ರವರ ಕರ್ನಾಟಕ ....
  • 01:33:02
 33. Ep.30: ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆ. The Power Of A Narrative.
  • 01:03:47
 34. Ep.31: ದಖನಿ ಕಹಾವತೇ.The Dakhini Language
  • 46:06
 35. Ep.32: ಊರು ಕೇರಿ ಮರ. A City And Its Trees
  • 01:06:18
 36. Ep.33: ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. The Science Of Politic....
  • 58:25
 37. Ep.34: ಸಮಾಜ-ಸಂಶೋಧನೆ. Society, Research & Truth....
  • 47:54
 38. Ep.35: ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅ....
  • 01:09:13
 39. Ep.36: ಬೆಂಗಳೂರು ಬಡಾವಣೆ ಕಥೆಗಳ....
  • 47:43
 40. (Rebroadcast)ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ನಾಗರಿಕ. Inscription Stones Of Ben....
  • 01:11:39
 41. Ep.37: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ: Public Relati....
  • 55:35
 42. Ep.38: ಮಾನವನ ಮೀರಿ. Transhumanism.
  • 01:00:56
 43. Ep.39: ಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲ. Medicines For India.
  • 01:02:26
 44. Ep.40: ವೃಷಭಾವತಿಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ. ....
  • 52:25
 45. Ep.41: ನಡೆ, ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸೋಣ! Cycling And Wa....
  • 01:20:44
 46. Ep.42: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜ....
  • 43:48
 47. Ep.43: ಕರ್ನಟಕ ಪ್ರವಾಸ ಚರಿತ್ರೆ. ....
  • 45:06
 48. Ep.44: ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣೆ. Primary E....
  • 53:17
 49. Ep.45: ತುಳುನಾಡ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ. Glimpses Of T....
  • 43:51
 50. Ep.46: ಹವಾಮಾನ ಪಟ್ಟಿ. Weather Diaries From Beng....
  • 01:08:19
 51. Ep.47: ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ: ಹೇಗೆ? ಏ....
  • 01:25:48
 52. Ep.48: ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು. K....
  • 01:00:50
 53. Ep.49: ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಳೆದ ಎವರೆಸ....
  • 01:18:17
 54. Ep.50: ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪ....
  • 27:25
 55. Ep.51: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದ....
  • 36:45
 56. Ep.52: ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹ....
  • 31:41
 57. Ep.53: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಯಿಗಳು. The Dogs O....
  • 01:02:11
 58. Ep.54: ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. Tulunadu C....
  • 49:52
 59. Ep.55: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥೆಗಳು. Kannada Scien....
  • 01:08:49
 60. Ep.56: ಯಂತ್ರಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ....
  • 01:01:53
 61. Ep.57: ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಚಾರ. Space Exploration I....
  • 01:06:14
 62. Ep.58: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮರು....
  • 41:15
 63. Ep.59: ಕಾಲ ಯಾತ್ರೆ. Tales Of Time Travel.
  • 01:11:11
 64. Ep.60: ಕರ್ನಾಟಕದ 2020 ಬಜೆಟ್. How Does Karna....
  • 59:33
 65. Ep.61: ಕೊರೋನ - ವೈದ್ಯ. A Private Practitioner & C....
  • 35:27
 66. Ep.62: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾದ ಗ....
  • 49:53
 67. Ep.63: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುಂದಿನ ....
  • 57:03
 68. Ep.64: ಕರೋನ ವೃತ್ತಾಂತ. COVID-19 Biology, Test....
  • 01:20:59
 69. (Rebroadcast)ಬ್ಯುಖಾನನ್ ರವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಯಣ. Buchanan's Journey....
  • 01:32:15
 70. Ep.65: ಮಾಧ್ಯಮಗಳು: ಸ್ಥಿತಿ, ಗತಿ? T....
  • 45:48
 71. Ep.66: ಅಮೆರಿಕಾದ ಕನಸು. The American Dream
  • 01:16:06
 72. Ep.67: ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ. Breaking The ....
  • 01:01:33
 73. Ep.68: ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಗಾರನ ಜೀವನ. Agricultu....
  • 58:42
 74. Ep.69: ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗ....
  • 42:58
 75. Ep.70: ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಪ ನಗರ! Bengaluru: T....
  • 01:09:31
 76. Ep71. ಕರೋನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ....
  • 01:03:15
 77. Ep.72: ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಸಮಾ....
  • 59:45
 78. Ep.73: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದ ಇತಿಹಾ....
  • 50:05
 79. Ep.74: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ....
  • 23:24
 80. Ep.75: ಜನ-ಮಾಪಣೆ. Exploring India's Demography
  • 58:59
 81. Ep.76: ಜೇಡರ ಬಲೆ. Spiders Around Us
  • 47:52
 82. Ep.77: ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣ....
  • 01:18:35
 83. Ep.78: ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಕ್ಸ್. Comics In India.
  • 53:22
 84. Ep.79: ಕುಶಲ ಭಾರತ. Skilling & New Education Policy.
  • 01:29:55
 85. Ep.80: ಭಾರತ-ಚೀನಾ: ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ....
  • 01:10:31
 86. Ep.81: ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್....
  • 57:29
 87. Ep.82: ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ನಿಲ....
  • 43:16
 88. Ep.83: ಎಸ್.ಪಿ.ಬಿ.: ಎದೆ ತುಂಬಿದ ಹಾ....
  • 01:16:41
 89. Ep.84: ಕರೋನ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್ ಬರುತ್....
  • 54:43
 90. Ep.85: ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ದರ್ಶನ. The India....
  • 01:19:36
 91. Ep.86: ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ 2021. Budgeting During A Pand....
  • 56:34
 92. Ep.87: ಹೆಸರಘಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆ. Saving Hesara....
  • 51:53
 93. Ep.88: ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ Vs ಸ್ವಾತಂತ್ರ....
  • 45:00
 94. (Rebroadcast)ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಳೆದ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತ. The Gr....
  • 01:18:25
 95. Ep.89: CA ಆಗುವ ಬಗೆ. Becoming A Chartered Accountant.
  • 49:42
 96. Ep.90. ಕೊರೊನ ಕಾಲದ ಬಜೆಟ್. Karnataka Budge....
  • 56:45
 97. Ep.91: ಕನ್ನಡದ ಭಾವಗೀತೆಗಳು. The Lyrica....
  • 01:15:49
 98. Ep.92: ಉದ್ಯಮಿಯ 90ರ ನೆನಪುಗಳು. A Busin....
  • 01:20:04
 99. Ep.93: ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ. The Theatrics Of Kanna....
  • 38:51
 100. (Rebroadcast):ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳು. Confronting I....
  • 43:46
 101. Ep.94: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೊಂದು ಬಜೆಟ್. A Bu....
  • 48:20
 102. Ep.95: ಕೊರೋನ ತರಂಗೆಯ ಮುಂಜಾಗ್ರ....
  • 43:45
 103. Ep.96: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೇ....
  • 57:09
 104. Ep97: ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಗಮನ. Managing Was....
  • 51:02
 105. Ep.98: ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾ....
  • 01:13:54
 106. Ep.99: ಆರ್ಡರ್! ಆರ್ಡರ್! Becoming A Lawyer In ....
  • 01:01:16
 107. Ep.100: ಅಜೇಯ ಶತಕ: 100 Not Out!
  • 01:16:30
 108. Ep.101: ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್! The World Of Video Games
  • 57:56
 109. Ep.102: ಪರಿಸರವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಅಭಿವ....
  • 44:50
 110. Ep.103: ಕನ್ನಡದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇ....
  • 01:03:46
 111. ದಖನಿಕಹಾವತೇ.The Dakhini Language (Rebroadcast)
  • 43:29
 112. Ep.104: ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್. Director's Cut
  • 58:00
 113. Ep.105: ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಆನಿಮೇ? An Introduction....
  • 47:59
 114. Ep.106. ಧ್ವನಿ ನಟನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. Voi....
  • 51:41
 115. Ep.107: ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಾಧನೆಗಳು. The Road T....
  • 46:14
 116. Sva-Roopa.ಸ್ವ-ರೂಪ With Roopa Rao
  • 01:01:43
 117. ಒಂದ್ಕಥೆ ಹೇಳ್ಳಾ ? | A Storyteller's Perspective With Sandh....
  • 42:13
 118. CelestialVerses - Yakshagana With Shailesh Naik
  • 01:07:58
 119. ಕಲ್ಪನಾದ್ಭುತಕಥೆಗಳು. The Worlds Of Epic Fantasy
  • 01:00:05
 120. ಒಂದುನಗರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ. Tourism And Mysore With Vi....
  • 58:32
 121. ವಿಜ್ಞಾನಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ. Science And Communication With Kollegala ....
  • 57:40
 122. ಮೊಬೈಲ್ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ. Indian Literature In The App-era
  • 01:06:38
 123. ಕರ್ನಾಟಕಏಕೀಕರಣದ ಇತಿಹಾಸ. The Unification Of Karnataka With Kiran K....
  • 55:48
 124. ಕಮಲಾಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರ ಆರೋಹಣ. The Rise Of Kamala Harris With Chi....
  • 01:00:47
 125. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ. Communicating Science In Kannada With Kolleg....
  • 01:04:42
 126. ವೃದ್ಧಿ-ವಿತ್ತ-ವೃತ್ತಿ.A Vision For India's Development With Dr R Balasubramaniam
  • 53:29
 127. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ. Traditional Indian ....
  • 57:04
 128. ಹಾಸ್ಯಪ್ರಪಂಚ.Kannada Stand-Up Comedy
  • 56:21
 129. ಡಿಜಿಟಲ್ಇತಿಹಾಸ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. 3D Digital History Conservation Ft.....
  • 58:15
 130. ಭಾರತದಈತಿಹಾಸ ಪ್ರಚಾರ. Doing Justice To Indian History Ft. PL Ud....
  • 59:07
 131. ನಮ್ಮಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ನ ಕಥೆಗಳು. The Stories Of Lalbagh With Suresh Ja....
  • 47:29
 132. ಉಳಿತಾಯ-ಹೂಡಿಕೆ-ಸಂಪತ್ತು.Growing Your Wealth Ft. Deepak Shenoy
  • 01:09:37
 133. ಕಲೆ-ತಪಸ್ಸು-ಕಾಣ್ಕೆ.The Legacy Of Ananda Coomaraswamy Ft. Surya Prakash BS
  • 58:45
 134. ಗಣರಾಜ್ಯಚಿಂತನೆಗಳು. Reflections On The Republic With Alok Prasanna Kumar
  • 01:03:58
 135. ಅನುವಾದರುಚಿ-ಅಭಿರುಚಿ. A Taste Of Translation With Samyuktha Puligal
  • 01:20:10
 136. ನಮ್ಮನಾಡಿನ ಕಾಫಿ. Karnataka's Coffee Legacy Ft. DM Purnesh
  • 01:09:02
 137. ಜಟಿಲಜನಾರ್ದನ! Exploring Dungeons And Dragons
  • 58:18
 138. ಭಾರತದಕೈಮಗ್ಗ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು. India's Handlooms Ft. Vija....
  • 57:59
 139. ಐವಿಎಂನ 7ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ! 7 Years Of IVM ....
  • 36:48
 140. ಸಂಗೀತಅಧ್ಯಯನ. The Magic Of Music Ft. Surya Bharadwaj
  • 48:27
 141. ರಾಗತಾಳ ಪಲ್ಲವಿ. Rhythm & Melodies Ft. Surya Bharadwaj
  • 56:58
 142. ಹಾವುನಾವು! Sharing Our World With Snakes Ft. Gururaj Sanil
  • 01:05:59
 143. ವಿಜ್ಞಾನ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಸಂಶೋಧನೆ.Researching India’s Ancient Sciences Ft. Sudarshan HS
  • 01:03:02
 144. 100ದಿನದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸ | Around Karnataka I....
  • 01:03:07
 145. ಗುಪ್ತಚರಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕತೆ | Legitimacy Of Intellig....
  • 47:29
 146. ಮಾಯಾಲೋಕ| A Magician's Muse Ft. Prof Shankar
  • 49:47
 147. ಚಾರ್ಲಿಯತರಬೇತಿ ಪಯಣ | A Dog's Acting Journey Ft. Pramod B C
  • 01:22:51
 148. ರೂಬಿಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು | A Puzzling Art Ft. Mahesh Malpe
  • 36:36
 149. ಏಕಾಂಗಿಪಯಣ | Solo Travel In India Ft. Ganesh Chakravarthi
  • 57:29
 150. AManifesto For Bengaluru Elections | BBMP ಚುನಾವಣಾ ಪ್....
  • 01:09:41