Loading...
Sankatmochan Hanuman

Sankatmochan Hanuman

Har sankat se mukti paane ke liye, apne bhay ko door karne ke liye aur sadaiv nidar aur balshaali rahne ke liye Sankatmochan, yaani Bhagwan Hanuman ka paath zaroor karna chahiye.